Zanieczyszczenia w mleku matki

Zanieczyszczenia w mleku matki. © Karin / pixelio.de.Prawdą jest, że spektrum zanieczyszczeń/obcych substancji, które znajdują się w mleku matki i innych próbkach biologicznych w ciągu ostatnich 10 do 20 lat znacznie się zmienił (Vieth, 2002, Vieth i Przyrembel, 2003). W wyniku działań regulacyjnych średnie poziomy heksachlorobenzenu, całkowitego DDT, lindanu, polichlorowanych bifenyli i dioksyn stale i wyraźnie maleją.

Czy można więc „odwołać alarm”? Wartości podane przez Światową Organizację Zdrowia dla dopuszczalnej dziennej dawki pobrania (TDI) są u dzieci karmionych wyłącznie piersią, dla niektórych związków chloroorganicznych, nadal znacznie przekroczone (dotyczy to dioksyn, sześciochlorobenzenu i całkowitego PCB), a dla innych substancji znacznie niższe (DDT, lindan).

Należy również zauważyć, że wartości TDI są obliczone dla dawki wchłanianej w ciągu całego życia, gdy tymczasem okres karmienia piersią stanowi tylko około setne części życia.

Mimo, iż tendencja obecności związków chloroorganicznych w mleku matki jest zasadniczo satysfakcjonująca, to pojawienie się nowych klas substancji w mleku matki musi skłaniać do myślenia. Chodzi tutaj o syntetyczne związki zapachowe, plastyfikatory i środki zmniejszające palność (Dürkop i wsp., 2005).

Narodowy Komitet Karmienia Piersią działający przy Federalnym Instytucie Oceny Ryzyka (BfR) dokonał przeglądu wszystkich dostępnych danych na temat zanieczyszczeń w mleku matki. W marcu 2004 Komitet ponownie podkreślił aktualność swoich zaleceń i wyjaśnił: "Mleko matki jest najlepszym pokarmem dla prawie wszystkich niemowląt. Wyłączne karmienie piersią w ciągu pierwszych 6 miesięcy jest dla większości niemowląt wystarczającym odżywianiem". Opinia ta przeciwstawia się  okazjonalnie powtarzającym się wypowiedziom lekarzy medycyny środowiskowej, że nie należy wydać ogólnego zalecenia karmienia piersią przez 6 miesięcy (ZDF - z Umweltmagazin z dn.19.06.2005).

Mehr zum Thema Zanieczyszczenia w mleku matki:

Diesen Artikel...

Stand: 20. Januar 2014 - 12:58 Uhr

Autor/Autorzy:

Źródło: 

© Karin / pixelio.de.