Trawy

TrawyNazwa botaniczna: Wiechlinowate (Poaceae)

Pyłki wiechlinowatych zawierają bardzo silne alergeny. W Europie Wschodniej i Środkowej stanowią one najważniejsze pyłki uczulające.

Oprócz pyłków jeszcze inne części traw zawierają substancje wywołujące alergie w zmiennym stężeniu. Przy koszeniu trawnika może więc dojść do reakcji alergicznej, nawet jeżeli trawy nie kwitną. Przy przecięciu liści i łodyżek uwalniane są bardzo małe kropelki, które szybują w powietrzu i w przypadku wdychania powodują podobne problemy jak pyłki.

W Europie występuje wiele gatunków wiechlinowatych. Opanowują one łąki, pastwiska i trawniki. Za objawy alergii odpowiedzialne są głównie wysoko rosnące kwitnące trawy, takie jak tymotka (Phleum), kupkówka (Dactylis), rajgras (Arrhenatereum) czy życica (Lolium). Największy potencjał alergenny pośród wszystkich wiechlinowatych ma prawdopodobnie żyto (Secale cereale).

Nie każda roślina wyglądająca jak trawa ma znaczenie dla alergików. Turzyca (Carex i inne gatunki) wygląda bardzo podobnie do wiechlinowatych, należy jednak do innej rodziny roślin i nie wykazuje znaczącego potencjału alergennego.

Prawie wszystkie gatunki traw są ze sobą blisko spokrewnione i często wywołują reakcje krzyżowe. Mimo to istnieje kilka trwa, które są słabiej alergenne, tak jak np. trzcina (Phragmites), owies (Avena) czy cynodon (Cynodon). Reakcje krzyżowe z produktami spożywczymi są rzadkie.

Niektóre osoby uczulone na pyłki traw reagują również na pyłki kukurydzy. Symptomów można spodziewać się jedynie w pobliżu pól kukurydzianych, gdyż pyłki kukurydzy znacznie słabiej unoszą się w powietrzu niż pyłki traw.

Sezon pylenia traw rozpoczyna się w Europie Środkowej i Zachodniej w maju. Z racji wielości gatunków trwa on zazwyczaj do września.

Trawy

Dokładne dane na temat pylenia brzozy i innych roślin w całej Europie znajdują się tutaj: www.donnerwetter.de/pollen/menu.hts .

Ogólne informacje na temat pyłków jako alergenów znajdują się w rubryce „Zagrożenia i alergeny” pod hasłem „Pyłki”.

Diesen Artikel...

Stand: 22. Mai 2013 - 12:36 Uhr

Autor/Autorzy:

Źródło: 

Die Grafik "Wiesenlieschgras" auf dieser Seite (oben rechts) verwenden wir mit freundlicher Genehmigung des Instituts für Wirtschaftsökologie, die Grafik "Hafer" (unten links") mit freundlicher Genehmigung von Pharma Diagnostics.