Telefonia komórkowa i WLAN : pytania i odpowiedzi

Pytanie: "Na dachu mojego budynku mieszkalnego stoi antena stacji bazowej. Czy jestem szczególnie narażony, jako posiadacz rozrusznika serca (lub pompy insulinowej, implantu ślimakowego, aparatu słuchowego, stymulatora żołądka lub pęcherza)?"

Odpowiedź: "Anteny stacji bazowych wysyłają pole poziomo w sektorach podobnie jak wiązki światła latarni morskiej. Pod samą anteną pole jest zbyt małe, aby wywołać zakłócenia w wymienionych urządzeniach. Inaczej jest podczas prowadzenia rozmowy przez telefon komórkowy. W tym przypadku nie można wykluczyć zakłóceń w funkcjonowaniu niektórych urządzeń medycznych. Pacjenci z rozrusznikiem serca nie powinni nosić telefonu bezpośrednio nad wszczepionym rozrusznikiem. Odległość aparatu telefonicznego od rozrusznika powinna wynosić przynajmniej 25 cm. Większość nowoczesnych rozruszników posiada zabezpieczenie przed zakłóceniami pochodzącymi od telefonii komórkowej. Dla pewności należy porozmawiać z lekarzem prowadzącym."

Pytanie: "Na sąsiednim budynku znajduje się antena stacji bazowej. Czy mogę się zabezpieczyć przed promieniowaniem?"

Odpowiedź: "Rozchodzenie się fal podlega prawom fizyki, a szczególnie prawu odległości. Kilka metrów od anteny promieniowanie nie przekracza wartości dopuszczalnych określonych w 26 Rozporządzeniu dot. Emisji i Ochrony przed Promieniowaniem (BimSchV). Już w odległości - powiedzmy 50 m – pole jest dziesięciokrotnie do stokrotnie słabsze niż wartości dopuszczalne. Oprócz odległości znaczenie ma odchylenie od głównego promienia. Im większe odchylenie, tym słabsze zmierzone pole. Pomiary dokonane przez TÜV potwierdzają to jednoznacznie. We wnętrzu budynków pole jest jeszcze mniejsze ze względu na ekranowanie przez materiały budowlane. Szczególnie dobrze ekranują zazielenione dachy i glina. Eksperci do spraw higieny i zdrowia w budynkach doradzają czasami dodatkowe osłony, np. zastosowanie pokrytych metalem zasłon, tapet, folii i szyb aż po łóżka ekranujące pole elektromagnetyczne. Aby osiągnąć skuteczną izolację (puszka Faradaya), środki zaradcze muszą być fachowo zainstalowane. Inaczej może dojść wręcz do wzmocnienia pola poprzez zjawisko odbicia fal. Aczkolwiek wymienione środki zaradcze są wyjątkowo drogie i nie wnoszą żadnych korzyści dla zdrowia (chociaż mogą działać uspokajająco). Wskutek zastosowania wymienionych środków zaradczych obciążenie promieniowaniem jest raczej wzmacniane w czasie rozmowy przez komórkę lub telefon bezprzewodowy. Uważamy, że takiego rodzaju instalacje są zbędne."

Pytanie: "W naszej miejscowości trwają poszukiwania odpowiedniego miejsca dla stacji bazowej. Dlaczego operatorzy sieci preferują punkt centralny w miejscowości, zamiast wybrać jakiś (możliwie najwyższy) maszt dla anteny poza miastem?"

Odpowiedź: "Aby utrzymać połączenie telefoniczne konieczna jest pewna minimalna siła pola elektromagnetycznego. Jeżeli stacja bazowa znajduje się w centrum miejscowości, średnie obciążenie promieniowaniem jest znacznie mniejsze, niż gdyby znajdowała się ona poza miejscowością, gdyż antena musiałaby dużo intensywniej nadawać. Miejsce dla masztu nie może również znajdować się  dowolnie wysoko, ponieważ dochodzi wtedy do wzajemnych zakłóceń pomiędzy antenami."

Tutaj można obejrzeć film naukowy: youtube.

Pytanie: "Czy to prawda, że włączony telefon komórkowy ciągle promieniuje, nawet jeżeli nie jest prowadzona rozmowa? Czy to prawda, że zestaw głośnomówiący przenosi promieniowanie bezpośrednio do ucha?"

Odpowiedź: "Nie, oba stwierdzenia są nieprawdziwe. Telefon wysyła w dużych odstępach czasu krótki ->impuls do ->stacji bazowej, aby zgłosić swoją obecność w zasięgu sieci ("Periodic Location Update"). Ciągły kontakt za mocno wyczerpywałby akumulatory (baterie). Zestaw głośnomówiący w dużej mierze zmniejsza promieniowanie w obszarze głowy podczas rozmowy.

Pytanie: "Czy dzieci są szczególnie narażone? Czy normy chronią również dzieci?"

Odpowiedź: "Normy zapisane w Niemieckim 26 Rozporządzeniu dot. Ochrony przed Promieniowaniem ->BimSchV są tak ustalone, że chronią również osoby szczególnie wrażliwe, takie jak dzieci, ludzi starszych i chorych czy kobiety w ciąży. W otoczeniu stacji bazowych pole jest zazwyczaj stukrotnie do tysiąckrotnie słabsze od wartości dopuszczalnych. Niemiecka Komisja ds. Ochrony przed Promieniowaniem potwierdziła ponownie słuszność wartości dopuszczalnych w maju 2009 r. (SSK 2009).

Sytuacja przedstawia się inaczej, jeżeli dzieci prowadzą rozmowę przez telefon komórkowy. W niekorzystnych warunkach telefonicznych może wtedy dojść do krótkotrwałej wysokiej lokalnej ekspozycji w obrębie głowy.

Pole elektromagnetyczne telefonii komórkowej zazwyczaj znikomo wnika do wnętrza głowy. Jest ono silnie pochłaniane przez ucho, skórę głowy i kości czaszki. Ciemiączko przednie, które jest u noworodków jeszcze otwarte, zazwyczaj zarasta w wieku dwóch lat. Dane dotyczące obwodu głowy i grubości czaszki w stosunku do wieku dziecka wskazują, że u pięciolatka oba wymiary odpowiadają w dużej mierze proporcjom głowy dorosłego. Istnieją pewne różnice między pięciolatkiem a dorosłym, jeśli chodzi o synapsy i ->mielinizację, jednak są one głównie ilościowe, a nie jakościowe. Z zestawienia wyników różnych warsztatów naukowych (patrz tekst informacyjny na temat telefonii komórkowej) nie można wyciągnąć negatywnych wniosków ani stwierdzić innych obciążających faktów, które dawałyby podejrzenie o szczególnej wrażliwości dzieci na pole wytwarzane przez telefonię komórkową.

Ponieważ jak dotychczas wykonano niewiele badań naukowych na ten temat, istnieje potrzeba wykonania dalszych badań, m.in. odnośnie związku między używaniem telefonów komórkowych, a guzami mózgu. Punkt Konsultacyjny Zdrowia Środowiskowego Dzieci (Kinderumwelt) i Niemiecki Urząd Ochrony przed Promieniowaniem (BfS) zalecają dzieciom i młodzieży rozsądne korzystanie z telefonów komórkowych tylko z powodów profilaktycznych. (IARC Międzynarodowa Agencja Badania Raka zakwalifikowała pola radiowe do klasy rakotwórczej 2B jako „substancje możliwie rakotwórcze dla człowieka”, patrz tekst informacyjny).

Pytanie: "Organizacje krytyczne wobec telefonii komórkowej żądają zaostrzenia norm. Jak bezpieczne są dotychczasowe wartości dopuszczalne?"

Odpowiedź: "Wartości dopuszczalne chronią przed poznanymi zagrożeniami dla zdrowia. Co do tego, naukowcy są w dużej mierze zgodni. Rozbieżne opinie dotyczą stosowania środków profilaktycznych, np. zaostrzenia norm. Profilaktyka zdrowotna musi opierać się na wiedzy popartej dowodami. Niemiecka Komicja ds. Ochrony przed Promieniowaniem (SSK) zaopiniowała w 2001: „ → SSK dochodzi do wniosku, po dokonaniu oceny aktualnej literatury naukowej, że nie ma nowych dowodów naukowych wykazujących negatywny wpływ telefonii komórkowej na zdrowie. ->SSK stwierdza, że nawet biorąc pod uwagę zakres podejrzeń nie można określić dodatkowego ryzyka, ponad te znane dotychczas.” Pragmatyczne sformułowanie pomocne w przypadku jeszcze istniejących wątpliwości może brzmieć: „Pomiary dowodzą, że wartości profilaktyczne (te dotyczące urządzeń obowiązujące w Szwajcarii lub proponowane przez Instytut Ecolog) przestrzegane są prawie wszędzie."

Pytanie: "Czym jest LTE ?"

Odpowiedź: "LTE to skrót od Long Term Evolution, który oznacza nowy standard dla telefonii komórkowej o dużo ulepszonej prędkości przesyłu danych. Ma on zastąpić UMTS. Zakres częstotliwości (ok. 800 MHz, ok. 1 800 MHz, ok. 2 000 oraz ok. 2 600 MHz) i siła nadawania w standardzie LTE są porównywalne z dotychczasowymi standardami (GSM, UMTS).

Pytanie: "Co należy sądzić na temat telefonów bezprzewodowych (DECT)?"

Odpowiedź: "Szwajcarskie Ministerstwo Zdrowia wydało wyważone zalecenia na ten temat. Niemiecki Urząd ds. Ochrony przed Promieniowaniem (BfS) również zamieszcza opinię na temat telefonów DECT (link)."

Pytanie: "Słyszałem o badaniach krwi, które mogą wykazać obciążenie polem stacji bazowej. Chodzi o agregację krwinek czerwonych oraz występowanie zbyt dużej ilości niedojrzałych krwinek."

Odpowiedź: "Nie uważamy badań tego rodzaju za sensowne. Istnieje wiele dobrze znanych sytuacji, w których organizm reaguje zmianą morfologii krwi. Te sytuacje nie mają nic wspólnego z telefonią komórkową.

W sierpniu 2006 Komisja „Metody i zapewnienie jakości w medycynie środowiskowej” przy Instytucie Roberta Kocha zajęła obszerne stanowisko na powyższy temat. Wnioski są identyczne (cytat niedosłowny):

„Wyniki badań (oznaczenie retikulocytów we krwi lub pseudoaglutynacji) nie dają podstaw do sformułowania istotnych wniosków na temat biologicznego działania pola elektromagnetycznego. Argumenty postulowane przez zwolenników takich badań u osób narażonych na promieniowanie są spekulacyjne i nie opierają się na ugruntowanej wiedzy diagnostycznej."

Pytanie: "Z jaką siłą nadają urządzenia w technologii Bluetooth i rutery WLAN? Czy profilaktycznie nie należałoby decydować się w szkołach na połączenia kablami?"

Odpowiedź: "Bluetooth umożliwia połączenie bezprzewodowe na krótkie odległości, np. komputer – drukarka, komputer – myszka bezprzewodowa, telefon komórkowy – zestaw głośnomówiący itd. Bluetooth działa na częstotliwościach 2400 oraz 2480 MHz i nadaje w trzech klasach mocy nadawczej (BfS 2005BAG 2007):

  • klasa 1: moc maksymalna 100 mW, zasięg do ok. 100 m, automatyczna regulacja mocy
  • klasa 2: moc maksymalna 2,5 mW, zasięg do ok. 50 m
  • klasa 3: moc maksymalna 1 mW, zasięg do ok. 10 m

WLAN (Wireless Local Area Network) służy do połączenia komputerów w sieć lub do bezprzewodowego dostępu do internetu w tzw. hotspoty /Access Point w hotelach, na dworcach i lotniskach. Obecnie WLAN stosuje głównie częstotliwości ok. 2400 MHz, a w przyszłości ma stosować częstotliwości między 5000 a 6000 MHz. WLAN nadaje w trzech klasach mocy nadawczej (BfS 2005BAG 2007):

  1. 100 mW (przy 2400 MHz)
  2. 200 mW przy 5150 - 5350 MHz
  3. 1000 mW 5470 - 5725 MHz

Według obecnego stanu wiedzy urządzenia Bluetooth oraz zastosowania WLAN nie stanowią żadnego  wykrywalnego zagrożenia dla zdrowia. Jednak Niemiecki Urząd ds. Ochrony przed Promieniowanie oraz Szwajcarski Urząd Zdrowia zalecają rozsądne korzystanie z tych nowych technologii, a tym samym nie bezpośrednio radzą stosować okablowanie.

Z naszego naukowego punktu widzenia temat telefonii komórkowej i sieci bezprzewodowych WLAN ma bardzo znikome znaczenie w dyskusji „Zdrowie dzieci a środowisko”

Mehr zum Thema Telefonia komórkowa i WLAN : pytania i odpowiedzi:

Diesen Artikel...

Stand: 15. Mai 2013 - 11:03 Uhr

Autor/Autorzy: