Szkodniki

Küchenschabe, Kakerlake (Deutsche Schabe, Schwabenkäfer, gemeine Küchenschabe)

Szkodniki to organizmy, których działalność przynosi straty dla gospodarki człowieka. Dodatkowo mogą one stanowić zagrożenie dla zdrowia. W odróżnieniu od szkodników, człowiekowi towarzyszą komensale; pewne insekty i bezkręgowce, które w zasadzie nie są szkodnikami, ale ich obecność jest niemile widziana ze względów sanitarnych lub estetycznych.

Szkodników i komensali nie można zakwalifikować do jednorodnej grupy zwierząt, jak owady, ptaki czy ssaki.

Występowanie

Szkodniki mogą dostawać się do domu w dwojaki sposób. Mogą wchodzić aktywnie lub biernie, czyli albo wejść o własnych siłach, lub zostać wniesione z produktami spożywczymi i innymi przedmiotami. Wiele szkodników wyspecjalizowało się i żywi tylko konkretnymi produktami. Niektóre z nich żywią się produktami pochodzenia zwierzęcego, inne preferują produkty roślinne. Niektóre zapasy spożywcze są szczególnie narażone, np. produkty zbożowe takie jak mąka, płatki owsiane, musli i makarony. Często zaatakowane są bakalie, np. rodzynki i orzechy. Napoczęte opakowania bakalii nierzadko składowane są całymi miesiącami. Jeżeli dostały się do nich szkodniki, mogą namnażać się bez ograniczeń i rozprzestrzeniać na inne produkty. Wiele wyspecjalizowanych szkodników rozmnaża się w przyprawach.

Mniej zagrożone przez szkodniki są nasiona roślin strączkowych, które dla wielu szkodników są po prostu za twarde. Dawniej w czasach głodu bardzo rozpowszechnionym i siejącym spustoszenie szkodnikiem był strąkowiec fasolowy, który obecnie spotykany jest sporadycznie.

Inne szkodniki żerują i rozmnażają się w drewnie i tekstyliach.

Straty spowodowane przez szkodniki

Najwięcej strat wyrządzonych przez szkodniki powstaje podczas ich żerowania. Problem higieniczny stanowią również pozostałości po szkodnikach, takie jak martwe osobniki, wylinki, odchody, ślina, nici przędne czy sierść po gryzoniach. Te pozostałości mogą wywoływać alergie lub przenosić czynniki chorobotwórcze.

Szkodniki niszczą również materiały. Przegryzają szafy i opakowania, aby dostać się do pożywienia. Meble często służą za miejsce przepoczwarzania.

W wersji pełnej artykułu znajduje się dokładniejszy opis wyrządzanych szkód.

Prewencja

Można zapobiegać szkodnikom za pomocą kilku prostych metod:

  • Zapasy należy składować czysto i porządnie.
  • Nowe towary kontrolować pod względem występowania szkodników. Produkty ekologiczne zaatakowane są częściej niż konwencjonalne, ze względu na brak zastosowania pestycydów.
  • Zapasy należy składować w szczelnie zamkniętych pojemnikach ze szkła, metalu lub plastiku. Papier i folia nie chroni w wystarczającym stopniu.
  • Zapasy składować w suchym i chłodnym miejscu.
  • Pomieszczenia magazynowe zabezpieczać siatkami na muchy.
  • Śmieci wyrzucać do pojemnika z pokrywką i często wynosić.
  • Karmę dla zwierząt przechowywać w zamykanych pojemnikach, tak samo jak produkty spożywcze

Mehr zum Thema Szkodniki:

Diesen Artikel...

Stand: 5. April 2013 - 11:44 Uhr

Autor/Autorzy:

Źródło: 

Kakerlaken: Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Wikimedia Commons - Link zum Bild (zuletzt aufgerufen im November 2012)