Rtęć w kremach wybielających

Ekspozycja na rtęć najczęściej kojarzy się z kwestią amalgamatu, a czasami również łączy się ją ze stosowaniem we wnętrzu środków konserwujących zawierających rtęć.

Mniejszą uwagę natomiast poświęca się, niekiedy ogromnemu narażeniu na rtęć wskutek stosowania kremów wybielających czy przeciw piegom, zawierających rtęć. Mogą one zawierać znaczne ilości rtęci i są sprzedawane w Niemczech całkowicie nielegalnie. W krajach pozaeuropejskich są częściowo wprowadzone do obrotu przez uzdrawiaczy leczących metodami niekonwencjonalnymi lub apteki. Przegląd literatury w lecie 2012 pokazuje, że problem jest nadal aktualny.

W kremach wybielających rtęć występuje głównie w formie nieorganicznych soli (amidochlorek rtęciowy, czasami kalomel) i rtęci metalicznej. Zawartość rtęci osiąga czasami prawie 40 procent. Zawierające rtęć kosmetyki są szczególnie stosowane przez ludzi pochodzących z Azji i południowo-wschodniej Europy, jako kremy wybielające i upiększające nanoszone na skórę. Niekiedy wieloletnie ich stosowanie skutkuje pobraniem dawki rtęci, która od dziesięciokrotnie do tysiąckrotnie przewyższa wchłanianie rtęci z amalgamatu dentystycznego.

Biomonitoring

Wielkość obciążenia organizmu rtęcią można ocenić na podstawie badania próbek moczu i krwi. Obie metody są równie przydatne.

Rtęć we krwi

W analizie pełnej krwi oznaczana jest całkowita zawartość rtęci, tj. nieorganiczne i organiczne związki rtęci.

Rtęć w moczu

Analiza rtęci w moczu wykrywa selektywnie obciążenie rtęcią nieorganiczną, ponieważ organiczne związki rtęci są wydalane z kałem. Przy wysokim obciążeniu - jak u osób z wieloma wypełnieniami amalgamatowymi - nieorganiczna rtęć dodatkowo wydalana jest z kałem. (Schweinsberg 2002). Stężenie rtęci w moczu podlega w ciągu dnia wahaniom. Aby uzyskać znaczące wyniki badań należy przeprowadzać oznaczanie rtęci moczu w dobowej 24-godzinnej zbiórce lub co najmniej w moczu porannym. Mocz należy zbierać w pojemnikach polietylenowych, ponieważ szklane opakowania mogą absorbować rtęć i tym samym fałszować zmierzone wartości.

Test mobilizacji z użyciem środka chelatującego (zazwyczaj DMPS, czasami DMSA) nie zawiera żadnych informacji, które wykraczałyby poza normalne oznaczenie rtęci w moczu. Badanie moczu jest również bez mobilizacji wystarczająco czułe, aby wykryć ewentualne obciążenie rtęcią.

Dalsze szczegóły i ocenę kryteriów można znaleźć w broszurze " Oznaczanie ekspozycji na rtęć."

Zagrożenia dla zdrowia

Sole nieorganiczne rtęci w kremach wybielających i upiększających kosmetycznych są wchłaniane w pewnym stopniu przez skórę, do czego przyczynia się również skład kremu. Najwyższe stężenia nieorganicznych soli rtęci znajdują się w nerkach. Tutaj jony rtęci wiążą się z bogatym w siarkę białkiem metalotioneiną. Rtęć nieorganiczna kumuluje się również w wątrobie, przysadce mózgowej i innych obszarach mózgu.

Wydalanie jonów rtęci (Hg2 +) zachodzi głównie z moczem. Obserwowano stężenia rtęci rzędu kilkuset mikrogramów na litr moczu (niekiedy do 2000 mikrogramów na litr, względnie 2000 mikrogramów na gram kreatyniny). Czy wystąpią typowe objawy dla tak zwanego merkurializmu zależy oczywiście od składu kremu wybielającego, częstotliwości stosowania, a może również od indywidualnej wrażliwości. Przedmiotem dyskusji jest, czy również łysienie może mieć związek z używaniem kremów wybielających.

U małych dzieci, u których nieświadome niebezpieczeństwa matki stosowały kremy, występuje prawdopodobieństwo wystąpienia choroby Feera, dobrze opisanej choroby z objawami dermatologicznymi, psycho-wegetatywnymi oraz ze strony centralnego układu nerwowego (patrz tekst informacyjny " Choroba" Feera ).

U osób dorosłych obraz chorobowy może łatwo zostać mylnie uznany, jako zespół objawów psychotycznych, neurastenicznych i neurowegetatywnych.

Fakt, że użytkownicy są często osobami ze środowisk imigranckich komplikuje poszukiwanie przyczyn i interwencję medyczną.

Wartości graniczne / wartości wskaźnikowe i zapobieganie

Wartości graniczne / wartości wskaźnikowe

Zawierające rtęć kremy wybielające i upiększające są w Niemczech niedozwolone.

Zapobieganie / środki zaradcze

Zaleca się przeprowadzanie rozmów z osobami cierpiącymi z powodu zatrucia, profesjonalną edukację na temat zagrożeń dla zdrowia pochodzących od rtęci, w celu przekonania do rezygnacji z ich stosowania. W postępowanie powinna zostać włączona rodzina.

Doświadczenie pokazuje jednak, że tego rodzaju komunikacja o ryzyku nie zawsze jest skuteczna.

Mehr zum Thema Rtęć w kremach wybielających:

Diesen Artikel...

Stand: 16. Mai 2013 - 11:13 Uhr

Autor/Autorzy: