Pyretroidy w dywanach

Impregnacja wełnianych dywanów chroni je przed larwami moli i chrząszczem dywanowym.W celu skutecznej ochrony wełnianych dywanów przed larwami moli i chrząszczem dywanowym, jak na dzień dzisiejszy, standardowo stosuje się impregnację włókien dywanowych pyretroidami. Dotyczy to dywanów o zawartości wełny powyżej 50 procent.

Fachowo zaimpregnowany dywan zawiera około 35 do 210 miligramów permetryny na kg włókien. Zastosowana do tego permetryna jest mocno związana z włóknami dywanu i nie obciąża powietrza we wnętrzu, gdyż praktycznie nie paruje. Jednak podczas używania dywanu dochodzi do swojego rodzaju ścierania, co sprawia, że permetryna gromadzi się w kurzu domowym. Ze względu na możliwość wdychania drobnych cząsteczek kurzu może dojść w ten sposób do znikomego obciążenia pyretroidami (BgVV 2000).

W ramach projektu naukowego „Ekspozycja na pyretroidy w pomieszczeniach” badano czy osoby posiadające w mieszkaniu dywany z zawartością pyretroidów są bardziej obciążone pyretroidami niż ogólna populacja oraz czy można zaobserwować u nich częściej objawy chorobowe typowe dla pyretroidów. Poniżej znajduje się krótkie omówienie wyników. Wyniki badania naukowego przedstawiono dokładnie w internecie pod adresem: www.pro-dis.info.

Zgodnie z oczekiwaniami, wraz ze wzrostem ilości permetryny w dywanie wzrastała koncentracja permetryny w kurzy domowym. Jednak osoby w mieszkaniach z mocno impregnowanymi dywanami nie były bardziej obciążone pyretroidami niż ogólna populacja. Probanci wymieniali przede wszystkim objawy, które można określić jako „zaburzenia samopoczucia”. Podejrzewano, że większe obciążenie pyretroidami będzie miało związek z częstszym występowaniem owych zaburzeń samopoczucia. Ponieważ tak nie było, BgVV (obecnie: BfR) wyciągnął wniosek, że „na podstawie dostarczonych danych używanie fachowo zaimpregnowanych dywanów nie przedstawia ryzyka dla zdrowia”. Jednak ze względów profilaktycznych w celu ochrony konsumenta zasadne i celowe byłoby dążyć do wprowadzenia łatwo zrozumiałego oznakowania wełnianych dywanów impregnowanych permetryną.

Jednak ze względów profilaktycznych w celu ochrony konsumenta zasadne i celowe byłoby wprowadzenie łatwo zrozumiałego znakowania wełnianych dywanów impregnowanych permetryną.

BfR potwierdził powyższy pogląd w opinii opublikowanej w grudniu 2007 r. (BfR 2008).

Inne poglądy

Czasem można spotkać się z opinią, że impregnacja pyretroidami nie jest konieczna (Schmitz-Günther, Öko-Test 2002). Niemiecki Instytut ds. Badania Dywanów informuje, że można zrezygnować z impregnacji dywanów wełnianych co najwyżej, jeśli dywan leży na otwartej przestrzeni i jest regularnie czyszczony. W większości mieszkań dywany są jednak zastawione szafami, stołami i kompletami wypoczynkowymi, przez co istnieje niebezpieczeństwo zniszczeń przez larwy moli i chrząszczy dywanowych.

Niekiedy poleca się profilaktyczne zastosowanie środków z miodli indyjskiej (nie jest to pyretroid!), które jest nieskuteczne przeciw larwom chrząszczy.

Wyniki testów fundacji Stiftung Warentest

Przy stosowaniu permetryny najważniejsze jest odpowiednie dozowanie. Dywan nie może zawierać za dużo ani za mało permetryny. W wydaniu z lipca 2007 fundacja konsumencka Stiftung Warentest poddała testom 15 dywanów. Oceniła między innymi trwałość produktu, obciążenie substancjami zapachowymi oraz dane na temat substancji szkodliwych. Dywany z włókien naturalnych dodatkowo zbadano pod kątem fachowości ochrony przed molami. Z sześciu dywanów dwa otrzymały ocenę „dobrą”, dwa „dostateczną”, ponieważ użyto za dużo lub za mało permetryny, a dwa nie były w ogóle zabezpieczone przed molami.

Oznaczanie – znakowanie dywanów

Dokonując wyboru nowego dywanu pomocne mogą być znaki jakości, takie jak: GUT, ETG oraz DAAB.

Wnioski

Właściwie jedynie w rzadkich przypadkach można zrezygnować z impregnacji dywanów wełnianych przeciwko larwom moli (jeśli dywan leży na otwartej przestrzeni i jest regularnie czyszczony) oraz gdy pogodzimy się z ewentualną inwazją larw moli i chrząszczy dywanowych. Zasadne jest znakowanie dywanów poddanych impregnacji pyretroidami!

Mehr zum Thema Pyretroidy w dywanach:

Diesen Artikel...

Stand: 16. Mai 2013 - 10:58 Uhr

Autor/Autorzy:

Źródło: 

Bildrechte für die Grafik oben rechts (Wollteppich): www.bfr.bund.de.