Palenie a karmienie piersią

Państwowa Komisja ds. Karmienia Piersią wydała w marcu 2001 zalecenia dla matek karmiących.

Udowodniono, że wiele substancji z dymu papierosowego przechodzi do mleka matki i występuje tam często w takim samym stężeniu jak we krwi matki. Oprócz nikotyny zawarte są również substancje rakotwórcze, takie jak np. dioksyny, benzopireny, nitrozaminy i metale ciężkie. Palenie przez matkę w czasie karmienia ma duży wpływ na dziecko karmione piersią. Na przykład pogarsza się zdolność ssania, dziecko gorzej przybiera na wadze, często występuje niepokój, kolki i wymioty.

Ponadto dziecko narażone jest na palenie bierne.

Państwowa Komisja ds. Karmienia Piersią zaleca w związku z tym:

  • Idealnie jest nie palić w okresie karmienia piersią.
  • Jeżeli kobieta karmiąca pali, powinna starać się ograniczać ilość papierosów, jak najbardziej to możliwe. Nie da się pogodzić dużej konsumpcji tytoniu z karmieniem i dobrym rozwojem dziecka.
  • Wobec faktu, że substancje zawarte w dymie papierosowym pobierane są biernie, nigdy nie wolno palić w pobliżu dziecka. Stosując świadome przerwy w paleniu przed karmieniem matka może wpłynąć na redukcję niektórych szkodliwych substancji w mleku. Typowym przykładem jest nikotyna, której zawartość w mleku maleje już w godzinę po wypaleniu papierosa.

Mehr zum Thema Palenie a karmienie piersią:

Diesen Artikel...

Stand: 16. Mai 2013 - 11:21 Uhr

Autor/Autorzy: