Orzeszki ziemne

ErdnussOrzeszki ziemne są coraz częściej używanym produktem spożywczym. Co roku zbiera się na świecie 33 miliony ton, z czego Niemcy importują 60 000 ton. W sensie botanicznym orzeszki ziemne nie są orzechami, lecz należą do roślin strączkowych (motylkowych) i tym samym są spokrewnione z soją, a nie z orzechem laskowym.

Orzeszki ziemne / niebezpieczny alergen

Orzeszki ziemne zawierają bardzo znaczące alergeny, z których najważniejszy jest alergen arachidowy Ara h2. Jest to białko orzeszka ziemnego (oznaczenia alergenów znajdują się w tekście informacyjnym o alergenach).

Już minimalna ilość wywołuje reakcje

Wiadomo, że alergeny arachidowe mogą wywoływać szczególnie silne reakcje alergiczne. Najbardziej niebezpieczne są reakcje alergiczne po spożyciu potraw zawierających orzeszki. Alergen arachidowy jest odporny na obróbkę termiczną. Do wywołania reakcji alergicznej na orzeszki wystarcza ilość rzędu paru mikrogramów. Często dochodzi do duszności, obrzęku błon śluzowych i zaburzeń krążenia, aż po szok anafilaktyczny (patrz poniżej w okienku informacyjnym).

Orzeszki są więc bardzo silnym i niebezpiecznym alergenem. Szczególną uwagę powinny zwrócić również matki karmiące, gdyż 6 godzin po spożyciu 50 gramów orzeszków znaleziono alergen w mleku matki, mimo że alergen ów znaleziono tylko w 11 z 23 badanych próbek (Vadas 2001). Nie jest jeszcze wyjaśnione (Frank 1999), czy alergeny w mleku matki mogą uczulić oraz czy do uczulenia może dojść już w okresie ciąży (tzn. do pierwszego utworzenia przeciwciał IgE na orzeszki ziemne i gotowości do reakcji alergicznej na orzeszki).

Informacje na produktach spożywczych

Jak do tej pory to, czy producent oznaczy swoje produkty odpowiednio dla alergików, leży w jego gestii. Nie istnieją regulacje prawne na ten temat. Przemysł spożywczy oznacza produkty zapobiegawczo wskazówką, taką jak np.: „Może zawierać ilości śladowe orzeszków ziemnych” lub „W zakładzie przetwarza się również orzeszki ziemne”, mimo że nie jest pewne, czy produkt zawiera alergeny. Dla alergików może to oznaczać jednak duże ograniczenie w wyborze produktów.

Niemiecki Instytut Oceny Zagrożeń (BfR) pracuje nad stworzeniem prostego testu do wykrywania substancji alergicznych w produktach spożywczych. W ramach projektu badawczego mają powstać do roku 2012 metody analityczne dla urzędowych kontroli żywności i przemysłu spożywczego, które pozwalają na wykrycie alergenów w produktach spożywczych w ciągu kilku minut.

Dotychczas znane metody analityczne są zbyt drogie i czasochłonne, przez co są niepraktyczne w użyciu.

Reakcje krzyżowe

Orzeszki ziemne jako roślina strączkowa mogą powodować reakcje krzyżowe z soją i innymi strączkowymi np. gumą guar czy chlebem świętojańskim (Sicherer 2000).

Uwaga na olej arachidowy

W zasadzie to białka powodują reakcje alergiczne u osób uczulonych. Olej arachidowy może jednak zawierać śladowe ilości białka, i tym samym również wywoływać objawy alergiczne. W angielskim badaniu naukowym z roku 1997 sześćdziesięciu alergików spożyło olej arachidowy rafinowany oraz tłoczony na zimno (Hourihane 1997). Żaden z pacjentów nie zareagował na olej rafinowany, podczas gdy 6 pacjentów zareagowało na olej tłoczony na zimno.

Olej arachidowy rafinowany nie ma zapachu ani smaku i jest często używany w przemyśle spożywczym. Olej tłoczony na zimno, który może zawierać znaczące ilości białka arachidowego, posiada typowy arachidowy smak.

Olej arachidowy jest dodawany do niektórych tabletek i kosmetyków do kąpieli. Z reguły jest to olej rafinowany, w którym zawartość białka jest zbyt mała, aby wywołać reakcję alergiczną. W przypadku bardzo silnej alergii na orzeszki ziemne warto jednak zrezygnować z takich produktów (Kull 1999).

W każdym razie należy unikać podawania orzeszków ziemnych niemowlętom. W Anglii, gdzie alergia na orzeszki występuje częściej niż w Niemczech, badania wykazały, że 80% dzieci spożywało orzeszki ziemne lub produkty je zawierające już w pierwszym roku życia (Sampson 1996).

Dla małych dzieci orzeszki ziemne (w całości) są niebezpieczne z jeszcze innego powodu. Łatwo się nimi zakrztusić, co może doprowadzić do uduszenia. Jest wiele przypadków, gdy ciało obce dostaje się do dróg oddechowych, z czego przyczyną w 30 % wypadków były orzeszki ziemne, inne orzechy w 20 %, a w 10 % małe zabawki. Statystyka wygląda więc inaczej, niż można by oczekiwać!

Dokładne informacje na temat alergii na orzeszki oraz porady jak unikać orzeszków w pożywieniu znajdują się w artykule o alergii na orzeszki ziemne.

Mehr zum Thema Orzeszki ziemne:

Diesen Artikel...

Stand: 5. April 2013 - 12:11 Uhr

Autor/Autorzy:

Źródło: 

Die Grafik auf dieser Seite verwenden wir mit freundlicher Genehmigung von Pharma Diagnostics.