Czosnek

CzosnekCzosnek (nazwa botaniczna: Allium sativum L.) pochodzi z Azji Środkowej i należy do najstarszych roślin uprawianych przez człowieka. Od dawna uważany był za lekarstwo i do dziś stosowany jest jako przyprawa w wielu potrawach.

Czosnek nie znajduje się na liście 12 najpopularniejszych alergenów w UE, w związku z czym zawartość czosnku w produktach nie musi być deklarowana na opakowaniu. Aczkolwiek czosnek może wywoływać reakcje alergiczne. Niemiecki Instytut Oceny Ryzyka BfR sprawdzał, czy byłoby przydatne wprowadzenie obowiązku deklaracji zawartości czosnku na produktach i wydał na ten temat swoją opinię.

Wyniki badań i literatura dowodzą, że istniały udokumentowane przypadki alergii na czosnek, takie jak astma oskrzelowa przy wdychaniu czosnku w formie proszku, alergia kontaktowa u osób z zawodowym kontaktem z czosnkiem oraz wstrząs anafilaktyczny po spożyciu czosnku. Za substancję alergenną uznaje się związek siarki (disiarczek diallilu), która powstaje po zniszczeniu struktury komórkowej czosnku. Prawdopodobnie pacjenci z pyłkowicą częściej reagują również na czosnek.

BfR uznał, że deklarowanie zawartości czosnku na opakowaniach produktów spożywczych nie jest konieczne, gdyż „potencjał alergenny czosnku jest zdecydowanie słabszy zarówno pod względem częstotliwości występowania jak i siły reakcji, w porównaniu z 12 pozostałymi deklarowanymi głównymi alergenami.”

Osoby z uczuleniem na czosnek powinny zapytać producenta, sprzedawcę lub kelnera przed spożyciem potraw mogących zawierać czosnek.

Diesen Artikel...

Stand: 15. Mai 2013 - 10:48 Uhr

Autor/Autorzy: