Alergeny ogólnie

Spośród wielu antygenów, z którymi człowiek ma kontakt, tylko niektóre z nich zaliczamy do alergenów. Większość alergenów charakteryzuje się następującymi cechami (Jäger 1996):

  • Waga cząsteczkowa wynosi od 7 do 9 kilodaltonów. Za małe cząsteczki nie wywołują bezpośredniej reakcji ->układu immunologicznego, a za duże nie mogą przedostać się przez błonę śluzową.
  • Zazwyczaj są dobrze rozpuszczalne w wodzie.
  • Są odporne na modyfikację i zniszczenie np. poprzez obróbkę termiczną (gotowanie) i trawienie (kwas żołądkowy).
  • Struktura chemiczna wykazuje dwa miejsca receptorowe dla przeciwciał IgE, tak że mogą powstawać tzw. „mostki”.
  • Najczęściej należą do grupy białek (protein), a bardzo rzadko do cukrów (węglowodanów) lub tłuszczów (lipidów).

Znaczące alergeny to pyłki roślinne, roztocze kurzu domowego, sierść zwierzęca i żywność.

Alergeny kontaktowe

Alergeny kontaktowe nie odpowiadają powyższej charakterystyce. Najczęściej nie są białkami i są bardzo małe. Substancje wywołujące alergie o znikomej wielkości nazywamy alergenami cząstkowymi, tzw. haptenami. Ze względu na swą wielkość mogą wnikać do wnętrza skóry. W głębszych warstwach skórnych łączą się z białkami organizmu i odtąd zaczynają działać jak typowe alergeny. Metale jak np. nikiel oraz inne substancje chemiczne działają jako hapten przez skórę i wywołują egzemę kontaktową alergiczną (wyprysk kontaktowy alergiczny).

Mehr zum Thema Alergeny ogólnie:

Diesen Artikel...

Stand: 8. April 2013 - 12:22 Uhr

Autor/Autorzy: