Alergeny konia

Sierść i skóra konia zawierają alergeny.Podstawowe informacje na temat alergenów znajdują się w rozdziale „Alergeny ogólnie”.

Sierść konia i jego naskórek zawierają ważne alergeny. Znajdują się one również w kurzu domowym, ubraniu do jazdy konnej oraz tapicerce mebli jeźdźców (Guinnepain 2001, Schou 1997). Pacjentami z alergią na konie nie muszą być koniecznie osoby uprawiające jeździectwo, gdyż alergeny konia roznoszone są przez powietrze i ubrania (Guinnepain 2001, Liccardi 2005). Ryzyko wzrasta jednak wraz z ilością alergenów, na które można być narażonym zawodowo lub w czasie wolnym i uprawiając hobby. Naukowcy z Turcji stwierdzili więcej alergii wśród pracowników stadniny koni, niż w ogólnej populacji (Tutluoglu i inni, 2002). Podobnie jak w przypadku alergii na psy i koty, osoby uczulone reagują z różnym nasileniem na różne konie i różne rasy koni. Niektóre rasy określa się mianem szczególnie słabo alergennych, np. koń baszkirski lub Curly Horse, przy czym stwierdzono badając wiele różnych ras koni, że obie powyższe rasy zawierają takie same alergeny, jak inne, oraz porównywalne ich ilości w naskórku i sierści (Felix 1996). Autorzy tego badania przypuszczają, że pewne rasy koni miej zrzucają sierści lub słabiej złuszcza się ich naskórek. Te konie nie są więc całkowicie wolne od alergenów, ale przynajmniej w pewnych okresach, uwalniają mniej alergenów do otoczenia. Wydaje się to być trafne w przypadku rasy Curly Horse. Możliwe, że ten koń ze zmienioną strukturą sierści (włos jest okrągły, trochę cieńszy i mocniej natłuszczony) uwalnia mniejszą ilość alergenów. Wyjątkiem są dwa do dwóch i pół miesięcy, kiedy konie te zmieniają sierść po zimie (Curly Horse Research Council).

Podsumowując można stwierdzić, że mogą zaistnieć reakcje alergiczne o różnym nasileniu na różne rasy koni. Rzekomo słabo alergenne rasy koni nie są całkowicie wolne od alergenów. Również w przypadku tych koni istnieje ryzyko wystąpienia silnych reakcji alergicznych.

Ponieważ alergeny sierści i naskórka końskiego należą do najsilniejszych alergenów wziewnych, Europejska Fundacja Badania Alergii odradza alergikom na konie jakikolwiek kontakt z końmi wszystkich ras (Bergmann, Zuberbier 2009). Pacjenci z alergią na konie powinni unikać kontaktu z końmi lub chronić się przed alergenami unikając pewnych sytuacji – czy to przez dostatecznie chroniące leki, czy też staranne omijanie sytuacji, w których szczególnie silnie uwalniane są alergeny (np. jazda w hali, czyszczenie konia). Kto jednak cierpi na silną alergię na konie, będzie musiał omijać konie szerokim łukiem.

Mehr zum Thema Alergeny konia:

Diesen Artikel...

Stand: 15. Mai 2013 - 12:27 Uhr

Autor/Autorzy: