Zagrożenia i alergeny

Jakie substancje, czynniki lub alergeny, jak np. amalgamat, miedź w wodzie pitnej czy hałas ruchu drogowego mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie lub wywoływać alergię? Gdzie możemy mieć z nimi kontakt w życiu codziennym?

Diesen Artikel...

Stand: 26. Februar 2013 - 12:23 Uhr