Komunikat: Portal allum.pl

Zespół redakcyjny strony internetowej www.allum.de w porozumieniu z Redakcją „Medycyny Środowiskowej - Environmental Medicine” zaprasza do odwiedzenia polskiej wersji portalu www.allum.pl.

Jeżeli interesują się Państwo czynnikami środowiskowymi i wpływem środowiska na zdrowie, alergią, astmą lub atopowym zapaleniem skóry oraz profilaktyką i możliwościami leczenia to portal Google Allum.pl odpowie na Państwa pytania w sposób zrozumiały i praktyczny.

„Allum – Alergia, Środowisko i Zdrowie” jest projektem niemieckich lekarzy pediatrów oraz naukowców spółki użyteczności publicznej Kinderumwelt z Osnabrück. Kinderumwelt, współpracuje w kwestiach specjalistycznych z niemieckimi instytutami, poradniami dla pacjentów oraz grupami samopomocowymi, jak również z polskimi lekarzami pediatrii, w tym z Fundacją na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego w Legnicy.

Allum przeznaczony jest dla rodziców, osób dotkniętych chorobą oraz kręgów fachowych. Oferuje aktualne i niezależne informacje na temat szkodliwych czynników środowiskowych, istotnych środków zapobiegawczych oraz możliwości leczenia.

Portal Google www.Allum.pl jest wolny od reklamy, a zamieszczone treści są zgodne z uznanymi standardami dla wiarygodnych informacji na temat zdrowia w internecie.

Informacje uzyskane z portalu Allum nie mogą zastąpić indywidualnej porady lekarskiej, lecz dzięki nim będzie Państwu łatwiej zadawać lekarzowi „właściwe pytania”.


W imieniu zespołu redakcyjnego

Prof. dr med. Karl Ernst von Mühlendahl                    Prof. dr med. Zbigniew Rudkowski


źródło: Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 4, 79


Stand: 30. Januar 2014 - 10:08 Uhr