Zatrucie pentachlorofenolem (PCP)

Animacja:

Animacja flash pokazuje miejsca w mieszkaniu, gdzie może występować PCP.
Animation: Schadstoffverteilung am Beispiel PCP
Włącz animację

Istnieje względnie obszerna wiedza na temat substancji czynnych zawartych w środkach ochrony drewna, takich jak m.in. PCP, pochodząca z dziedziny medycyny pracy. Wniosków z medycyny pracy nie można jednak bezpośrednio odnosić do oceny obciążenia w środowisku domowym i w biurach, gdyż występuje tutaj ekspozycja długotrwała, głównie jednak w małych dawkach. Oprócz tego najczęściej działa mieszanina wielu różnych substancji czynnych, które dodatkowo mogą być zanieczyszczone innymi składnikami, np. dioksynami i furanami (PCDD/PCDF, „dioksyny”).

Bezpośrednio po zastosowaniu środków ochrony drewna należy uwzględnić również działanie rozpuszczalnika na zdrowie. Dodatkowo istotna jest podwyższona wrażliwość pewnych grup osób, takich jak np. dzieci, kobiety ciężarne, osoby starsze lub → chronicznie chore.

Sytuacja jest więc bardzo skomplikowana i trudna do oceny, zarówno z punktu widzenia toksykologii jak i medycyny środowiskowej, co doprowadziło do wielu kontrowersji.

Osoby narażone na emisję PCP uskarżają się na objawy niespecyficzne, takie jak przemęczenie, osłabienie, zwiększona podatność na infekcje, zmniejszona wydajność pracy i trudności z koncentracją, bóle głowy i nudności. Wiele z nich połączyło się w grupy samopomocy w przekonaniu, iż ich choroba ma związek z obciążeniem środkami ochrony drewna. Przyczyniło się do tego również uzasadnienie wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy we Frankfurcie w tzw. "Procesie o środkach ochrony drewna".

Oto stanowisko Komisji "Human-Biomonitoring" Urzędu ds Ochrony Środowiska w opracowanej monografii „Pentachlorofenol” na temat znaczenia dla zdrowia ekspozycji na PCP w środowisku mieszkalnym:

"Urząd ds. Zdrowia w obszernym badaniu naukowym dokładnie rozpatrywał problem narażenia na PCP w środowisku domowym.(...) Statystycznie znaczące jest występowanie następujących dolegliwości jako zjawisko grupowe; u mężczyzn zaczerwienienie błony śluzowej w obrębie gardła i migdałów, a u kobiet uczucie 'rozbicia'. Nie udało się potwierdzić statystycznie związku pomiędzy zaburzeniami zdrowia a narażeniem na PCP w pomieszczeniach, stosując pomiar stężenia PCP w moczu.

Ogólnie rzecz biorąc nie udało się także wykluczyć, że opisywane dolegliwości nie miały związku z zanieczyszczeniami występującymi w PCP. Uwagę badaczy z Urzędu ds. Zdrowia w Niemczech zwrócił fakt, że osoby chore opisywały swoje dolegliwości w sposób wiarygodny i zrozumiały. Takie wrażenie odnieśli również inni naukowcy.”

Zarówno profesjonaliści, jak i osoby poddane badaniu uważają, że ewentualną przyczyną ich dolegliwości mogą być również zanieczyszczenia (technicznego) pentachlorofenolu przez dibenzodioksyny i furany oraz opary rozpuszczalników.

Nawet jeżeli nie można obecnie naukowo potwierdzić ani obalić związku występowania pewnych zespołów objawów z zastosowanymi środkami ochrony drewna, pacjenci wymagają intensywnej opieki w dziedzinie medycyny środowiskowej.

Celem takiej opieki byłoby zbadanie aktualnego narażenia za pomocą ->biomonitoringu oraz przeprowadzenie wnikliwej diagnostyki różnicowej (komisja "Human-Biomonitoring" 1997).

Mehr zum Thema Zatrucie pentachlorofenolem (PCP):

Diesen Artikel...

Stand: 21. Mai 2013 - 10:36 Uhr

Autor/Autorzy: