Allum - Alergia, Środowisko i Zdrowie

ALLUM - das Informationsangebot zu Allergie, Umwelt und GesundheitInteresują się Państwo czynnikami środowiskowymi i wpływem środowiska na zdrowie? Alergią, astmą lub atopowym zapaleniem skóry oraz odpowiednimi zapobieganiem i możliwościami leczenia?

Portal lekarzy pediatrów Allum odpowie na Państwa pytania w sposób zrozumiały i praktyczny. Allum znaczy ”Alergia, Środowisko i Zdrowie“ i jest projektem lekarzy pediatrów w Niemczech. Allum w języku polskim realizowany jest we współpracy z polskimi lekarzami pediatrii (…..).

Allum przeznaczony jest dla rodziców, osób dotkniętych chorobą oraz profesjonalistów. Oferuje aktualne i niezależne informacje na temat szkodliwych czynników środowiskowych, alergii, kataru siennego, astmy, atopowego zapalenia skóry oraz omawia ich przyczyny.

Allum jest wolny od reklamy, a zamieszczone treści są zgodne z uznanymi standardami dla wiarygodnych informacji na temat zdrowia w internecie.

Informacje uzyskane z portalu Allum nie mogą zastąpić indywidualnej porady lekarskiej, lecz dzięki nim będzie Państwu łatwiej zadawać lekarzowi „właściwe pytania”.

O spółce użyteczności publicznej Kinderumwelt i finansowaniu Allum:

Kinderumwelt jest spółką non profit Federacji Lekarzy Pediatrów (DAKJ) w Niemczech. Spółka Kinderumwelt sfinansowała utworzenie i rozbudowanie strony internetowej ALLUM ze środków niemieckiego ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Kinderumwelt współpracuje w kwestiach specjalistycznych z niemieckimi instytutami, poradniami dla pacjentów oraz grupami samopomocowymi, jak również z polskimi lekarzami pediatrii.

Stand: 13. Februar 2013 - 10:17 Uhr