Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodzin a zachowania żywieniowe uczniów szkół gimnazjalnych w Bytomiu

Socio-economic status and feeding habits of students in lower secondary schools in Bytom

Agata Wypych-Ślusarska, Elżbieta Czech, Joanna Kasznia-Kocot, Jerzy Słowiński, Małgorzata Kowalska, Ewa Niewiadomska, Michał Skrzypek, Jolanta Malinowska-Borowska

Streszszenie

Wstęp:

W okresie dzieciństwa i wczesnej młodości kształtują się nawyki żywieniowe. Kwestie ekonomiczne, a także niektore czynniki społeczne i demograficzne decydują o wyborze i jakości spożywanych produktow.

Cel:

Celem badania jest poznanie zachowań żywieniowych wśrod uczniow szkoł gimnazjalnych w zależności od statusu społeczno-ekonomicznego ich rodzin.

Metody:

Na przełomie 2011/2012 r. przeprowadzono epidemiologiczne badanie przekrojowe, którym objętych zostało 1099 uczniów szkoł gimnazjalnych w Bytomiu. Ankieta obejmowała pytania pochodzące z kwestionariusza stosowanego w badaniu Health Behavior in School – aged Children (HBSC). Dla określenia statusu społeczno-ekonomicznego zastosowano skalę zasobów materialnych rodziny Family Affluence Scale (FAS) oraz poziom wykształcenia matki dziecka. Statystyczną analizę danych przeprowadzono w oparciu o procedury dostępne w oprogramowaniu Statistica 10.0. Przy interpretacji uzyskanych wyników stosowano kryterium statystycznej znamienności p*0,05.

Wyniki:

Zbadano 1099 uczniow (55,6% dziewcząt i 44,4% chłopcow). Badani uczniowie pomijają w codziennej diecie warzywa (59,3%), owoce (58,5%) oraz mleko i jego przetwory (49,4%). Codziennie śniadanie spożywa 59,7% badanych. Niepokojący jest wysoki odsetek dzieci spożywających słodycze codziennie lub kilka razy dziennie (37,2%). Prawidłowe zachowania żywieniowe częściej dotyczyły dzieci matek o średnim poziomie wykształcenia i wysokiej skali FAS. Wysoki odsetek dzieci spożywających słodycze codziennie lub kilka razy dziennie pochodzi z rodzin o niskim poziomie FAS.

Wnioski:

Nieprawidłowe zachowania żywieniowe częściej dotyczą dzieci matek z wykształceniem podstawowym lub zawodowym oraz pochodzących z rodzin o niskim poziomie zasobów materialnych


Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 4, 43-51
(PDF, 2,8 MB)

www.medycynasrodowiskowa.pl    www.environmental-medicine-journal.eu

Diesen Artikel...

Veröffentlicht: 21. Februar 2014 - 11:05 Uhr