Diagnostyka laboratoryjna boreliozy w środowisku pracowników leśnych

The role of laboratory diagnostic of boreliose in the environment of forest workers

Patryk Matuszek, Victor Herbst , Mieczysław Woźniak

Streszszenie

Wstęp:

Laboratoryjna diagnostyka boreliozy opiera się na wykrywaniu przeciwciał klasy IgG i IgM przy pomocy testu ELISA oraz testu potwierdzenia Line-blot.

Materiał i metody:

Badania na obecność specyficznych przeciwciał anty-Borrelia wykonano wśród 568 pracowników leśnych. Testy ELISA wykonano w surowicy, ślinie oraz suchej kropli krwi. Test potwierdzania – Line-blot wykonano w surowicy a następnie oznaczono prewalencję poszczególnych przeciwciał przeciw-Borrelia. Test ELISA zawierał kompletny ekstrakt z Borrelia natomiast test Line-blot w klasie IgG i IgM składał się z antygenów z B. afzelii, B. burgdorferi oraz B. garinii.

Wyniki:

Test ELISA wykazał w wypadku 201 leśników (35%) pozytywny wynik w klasie IgG. Z tej grupy 171 (30%) przypadków występowanie przeciwciał potwierdzono testem Line-blot. Tylko w 40 przypadkach (7%) uzyskano wynik dodatni testem Lineblot przy uprzednio negatywnym wyniku w teście ELISA. Głównym antygenem docelowym w Line-blot był VlsE (77%). Test na obecność przeciwciał w klasie IgM wykazał, że 119 przypadków (21%) miało wynik pozytywny w teście ELISA z których 59 (10%) potwierdzono testem Line-blot. Przeciwciała przeciw antygenowi OspC pokazały najwyższą prewalencję (71%) w klasie IgM. Korelacja wyników w przesięku śluzówkowym wynosiła 0,736 dla IgG i 0,162 dla IgM.

Wnioski:

Częstotliwość występowania przeciwciał przeciw Borrelia była wysoka i wynosiła 42% wśród pracowników leśnych. Stwierdzono, że korelacja wyników oznaczeń w ślinie i przesięku śluzówkowatym
była nieakceptowalna w teście ELISA podczas gdy korelacja wyników uzyskanych w surowicy i suchej kropli krwi była bardzo wysoka i sugeruje przydatność tego materiału do diagnozy boreliozy.


Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 4, 16-25
(PDF, 2,8 MB)

www.medycynasrodowiskowa.pl   www.environmental-medicine-journal.eu

Diesen Artikel...

Veröffentlicht: 30. Januar 2014 - 10:17 Uhr